középiskola bármelyik osztály

Gráf alapú adattárolás és programozási alapismeretek. Az szoftverfejlesztés során fontos készség az elvont adatstruktúrák megértése, tervezése és kezelése. Az egyik ilyen alapvető adatstruktúra a gráf, melyet számtalan rendszer használ információ rövid vagy hosszútávú tárolására és az entitások közötti kapcsolatok jelölésére. A szakkör során a tanulók megismerkedhetnek a gráf alapú adatreprezentáció alapjaival. Az elméleti ismeretket gyakorlati példák során szilárdítjuk meg, melyhez az ismert és ipari környezetben is gyakran használt Neo4J gráf alapú adatbázis rendszert használjuk. A rendszer látványos és könnyen érthető grafikus felületén keresztül térképezhetjük fel az adatbázisok tartalmát és szerkezetét. A gyakorlat során bepillantást nyerünk a grafikus felületen túlmutató az ipari felhasználáshoz közeli hozzáférést biztosító programozási felületekhez is. Példaként a közismert szkriptnyelvet fogjuk használni, a Python 3-at. Ez az elegánsan és tisztán strukturált nyelv megkönnyíti a programozással való ismerkedést, miközben valós életben is használható szaktudást ad. A szakkör célja, hogy a fiatalok a saját világukból és életükből vett problémák megoldásán keresztül ismerjék meg a fenn említett technológiákat és eszközöket.

Függőségek

easy_install colorama
easy_install neo4j-driver

Mit csinál egy informatikus (szoftverfejlesztő)?

A tanulók saját tapasztalatai alpján felsoroljuk és megismerjük az informatika szakterületeit.

Egy szoftverfejlesztő mindig elég lusta ahoz, hogy napokat töltsön egy szoftver elkészítésével ami megold egy 10 perces feladatot helyette.

A szoftverfejlesztés nem csak egy munka:

A szofverfejlesztés részei:

 • folyamat tervezés
 • adatszerkezet tervezés
 • kódolás
 • tesztelés
 • hibajavítás

Mi az a szkript nyelv?

Python alapok: parancssoron keresztül néhány példa a szintaxisról

Eddig elkészült program

Szépen formázott kiiratás és beolvasás

Parancssorban nézzük át hogyan működnek az egyes részek.

 1. kiíratás/beolvasás
 2. string műveletek
 3. csomag behúzása, színezés

info, warning, error, question típusú üzenetek

[i] this is an info

[w] I warn you something

[!] There is some error!

[?] Can I ask a question?
[:] 

import pdb

def annotated(text, icon=''):
 return '[%s] %s' % (icon, text)

def info(text):
 print(annotated(text, icon='i'))

def warning(text):
 print(annotated(text, icon='w'))

def error(text):
 print(annotated(text, icon='!'))

def question(text):
 print(annotated(text, icon='?'))
 print(annotated('', icon=':'), end='')
 return input()

if __name__ == '__main__':
 pdb.set_trace() 

üzenetek szinezése colorama modullal


import pdb
import colorama

colorama.init()

def annotated(text, icon=''):
 return '[%s] %s' % (icon, text)

def info(text):
 print(annotated(colorama.Fore.CYAN + text + colorama.Fore.RESET, icon='i'))

def warning(text):
 print(annotated(colorama.Fore.YELLOW + text + colorama.Fore.RESET, icon='w'))

def error(text):
 print(annotated(colorama.Fore.RED + text + colorama.Fore.RESET, icon='!'))

def question(text):
 print(annotated(colorama.Fore.GREEN + text + colorama.Fore.RESET, icon='?'))
 print(annotated('', icon=':'), end='')
 return input()

if __name__ == '__main__':
 pdb.set_trace() 

Mi az a gráf?

Gráfelméleti alapfogalmak bevezetése.

 • gráf definíció: pontok és élek
 • kapcsolatok leírása gráfként
 • irányítás
 • él-súlyok
 • csomópont-tulajdonságok
 • él-tulajdonságok

Bevezetés a gráf adatbázisok világába

Neo4J gráf adatbázis szerkezete és a Cypher lekérdező nyelv.

 • Neo4J gráf modell
 • Cypher szintaxis
  Keresés és minta illesztés
  MATCH (m:Movie)<-[:RATED]-(u:User)
  Keresés és minta illesztés
  MATCH (m:Movie)<-[:RATED]-(u:User)
  Szűrés feltétel alapján
  WHERE m.title CONTAINS "Matrix"
  Adatok átadása
  WITH m.title AS movie, COUNT(*) AS reviews
  Eredmények visszadása
  RETURN movie, reviews
  Rendezés
  ORDER BY reviews DESC
  Limitálás
  LIMIT 5
  • Komplex példa
   MATCH (m:Movie)<-[:RATED]-(u:User) //Search for an existing graph pattern
   WHERE m.title CONTAINS "Matrix" //Filter matching paths to only those matching a predicate
   WITH m.title AS movie, COUNT(*) AS reviews //Count number of paths matched for each movie
   RETURN movie, reviews //Specify columns to be returned by the statement
   ORDER BY reviews DESC //Order by number of reviews, in descending order
   LIMIT 5; //Only return first five records
       
  • Gyakorló feladat
   1. Listázzuk ki hogy melyik felhasználó melyik filmet hányasra osztályozta.
   2. Listázzuk ki hogy ki hányasra rangsorolta az Matrix filmeket.
   3. Számoljuk össze hogy hány szavazat érkezett filmenként.
   4. Rendezzük sorba a filmeket szavazatok száma szerint.
   5. Csak a legtöbb szavazatot kapott filmet íratsuk is.
   6. Nevezzük el a visszadott mezőket.
   </li> </ul> </li>
  • minta illesztés
  • változók
  • feltételek
  • rendezés
  • limitek
  • utasítások: paraméterek és visszatérési érték
  • összegző függvények
  • </ul> ## Gráfadatbázisok a gyakrolatban

   Egy filmajánló rendszer megvalósítása IMDB alapján, egy példa adatbázison keresztül.
   Online angol nyelvű oktató anyag elérhető a Neo4J Sandboxban

   ### Keressünk egy példa filmet
   match (m:Movie) return m.title
   
   ### Érdekes filmek lekérdezése felhasználónkként

   Ki szeretti még a Crimson Tide-ot?

   match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)
   return *
   

   Milyen más filmeket szeret aki szereti a Crimson Tide-ot?

   match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)
   with liked, user limit 5
   match (user)-[:RATED]->(other:Movie)
   return * limit 35
   

   Melyik filmet nézzem ha szeretem a Crimson Tide-ot?

   match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)-[:RATED]->(other:Movie)
   return other.title as recommendation, collect(user.name) as usersWhoAlsoWatched, liked.title
   limit 10
   
   match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)-[:RATED]->(other:Movie)
   return other.title as recommendation, count(user) as similarity, liked.title as liked
   order by similarity desc limit 10
   
   ## Műfaj alapú filmajánló program készítése Python-ban

   Milyen műfajokba sorolták be az Inception-t?

   match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)
   return liked, genre limit 20
   

   Python megvalósítás:

   
   def get_liked_genre():
    query = '''
    match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
    return likedGenre.name as name
    '''
    names = []
    for record in session.run(query):
     names.append(record['name'])
    return names
   
   
   def get_movies():
    query = '''
    match (m:Movie)
    return m.title as title
    '''
    titles = []
    for record in session.run(query):
     titles.append(record['title'])
    return titles
   
   def get_genre_of(title):
    query = '''
    match (liked:Movie {title: $title})-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
    return likedGenre.name as name
    '''
    names = []
    for record in session.run(query, parameters={'title': title}):
     names.append(record['name'])
    return names
   
   ## Halmazelméleti alapok

   Közös műfajok megkeresése

   match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
   return liked.title, other.title, collect(genre.name) as intersection limit 20
   

   Melyek csak az Inception és a másik film műfajai?

   match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
   with liked, other, collect(genre.name) as intersection
   match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
   with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
   match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
   return liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
   
   ## Refactoring - egyszerűsítsük a kódot
   
   def getAll(query, property, parameters={}):
    values = []
    for record in session.run(query, parameters=parameters):
     values.append(record[property])
    return values
   
   def get_liked_genre():
    return get_genre_of('Inception')
   
   def get_movies():
    query = '''
    match (m:Movie)
    return m.title as title
    '''
    return getAll(query, 'title')
   
   def get_genre_of(title):
    query = '''
    match (liked:Movie {title: $title})-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
    return likedGenre.name as name
    '''
    return getAll(query, 'name', parameters={'title': title})
   
   ## Hasonlóság kiszámítása

   Jaccard-féle hasonlóság fogalma és kiszámítása

   A műfajok uniója

   match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
   with liked, other, collect(genre.name) as intersection
   match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
   with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
   match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
   with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
   return liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both
   

   Jaccard kiszámítása

   match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
   with liked, other, collect(genre.name) as intersection
   match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
   with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
   match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
   with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
   with liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both
   return liked, other, intersection, both, (size(intersection)*1.0)/(size(both)*1.0) as jaccard limit 10
   

   Python megvalósítás:

   
   def jaccard():
    likedGenres = set(get_liked_genre())
    similarMovies = []
    for title in get_movies()[:10]:
     otherGenres = set(get_genre_of(title))
     intersection = likedGenres & otherGenres
     union = likedGenres | otherGenres
     similarity = len(intersection) / len(union)
     entry = (title, similarity)
     similarMovies.append(entry)
    return similarMovies
   
   ## Optimalizálás - gyorsítsuk fel a kódot
   
   def jaccard_slow():
    likedGenres = set(get_liked_genre())
    similarMovies = []
    for title in get_movies()[:50]:
     otherGenres = set(get_genre_of(title))
     intersection = likedGenres & otherGenres
     union = likedGenres | otherGenres
     similarity = len(intersection) / len(union)
     entry = (title, similarity)
     info("similarity of %s is %f" % entry)
     similarMovies.append(entry)
    return similarMovies
   
   def get_sets():
   	query = '''
   	match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
   	with liked, other, collect(genre.name) as intersection
   	match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
   	with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
   	match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
   	return liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
   
   	'''
   	return session.run(query)
   
   def jaccard():
    similarMovies = []
    for db_entry in list(get_sets())[:50]:
     likedGenres = set(db_entry['likedGenres'])
     otherGenres = set(db_entry['otherGenres'])
     otherTitle = db_entry['other']
     intersection = likedGenres & otherGenres
     union = likedGenres | otherGenres
     similarity = len(intersection) / len(union)
     item = (otherTitle, similarity)
     info("similarity of %s is %f" % item)
     similarMovies.append(item)
    return similarMovies
   
   ## Melyik hasonló műfajú filmet nézzem meg?
   match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
   with liked, other, collect(genre.name) as intersection
   match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
   with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
   match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
   with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
   with liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both
   return liked, other, intersection, both, (size(intersection)*1.0)/(size(both)*1.0) as jaccard
   order by jaccard desc limit 10
   
   
   def jaccard():
    similarMovies = []
    for db_entry in get_sets():
     likedGenres = set(db_entry['likedGenres'])
     otherGenres = set(db_entry['otherGenres'])
     otherTitle = db_entry['other']
     intersection = likedGenres & otherGenres
     union = likedGenres | otherGenres
     similarity = len(intersection) / len(union)
     item = (otherTitle, similarity)
     #info("similarity of %s is %f" % item)
     similarMovies.append(item)
    return similarMovies
   
   def recommend():
    similarMovies = jaccard()
    similarMovies.sort(key=lambda entry: entry[1], reverse=True)
    return similarMovies[:10]
   
   if __name__ == '__main__':
    info("The top 10 movies you should watch:")
    for i, entry in enumerate(recommend()):
     info("  %dth %s" % (i+1, entry[0]))