középiskola bármelyik osztály

Analítikus gondolkodás fejlesztése. A diákok egy olyan környezet vizsgálata során ismerik meg a szoftverfejlesztéshez és más természettudományos munka elvégzéséhez szükséges elemző folyamatot. Ez a környezet a Minecraft világ. A világ elemeinek újracsoportosításán és értelmezésén keresztül készítjük elő a későbbi tanulmányaik során elsajátításra kerülő elvont fogalmak megértését. Például az objektumok, tulajdonságok és műveletek. A lehetőségek megismerése után a diákok egy összetett programot fognak létrehozni, ami egy általuk választott közismert táblás jétákot valósít meg. A fejlesztés után elkészült programok elmeket helyeznek majd el és mozgatnak a világban a kiválasztott játék logikájának megfelelően.

Ismerkedés a Minecraft nyújtotta lehetőségekkel.

Fejlesztői világ (játéktér) létrehozása és előkészítése, melyben a közös projekt magvalósítása történik.

A Minecraft játék világoknak hívja a jétákteret. Ezek alapvetően a valós világ szimulációi. De lehetőséget ad a legtöbb paraméter személyreszabására. A cél hogy a gyerekekben tudatosítsuk, hogy a programozás nem csak a parancsok gépeléséből áll, hanem tudatos tervezésből és előkészületekből.

A szakkör keretében megvalósításra kerülő táblás játék kiválasztása és szabályainak felelevenítése, majd megvizsgálása szoftverfejlesztői szemmel.

Fontos hogy gyerekek maguk válasszák ki a játékot, amit a Minecraft keretein belül fognak elkészíteni. A cél hogy rendszerezzük a játék részeit, ami fejleszti az analítikus gondolkodást és a tervezési készséget.

Bevezetés a parancsok/utasítások használatába.

A gyerekek általában grafikus felületen főleg egérrel végeznek el komplex feladatokat, azonaban ezek mindegyike végrehajtható szöveges utasítások kiadásával, melyek a jelenlegi programozási nyelvek alapjai.

A játék grafikus felületének megtervezése: a bábuk létrehozása kézzel.

A szoftverfejlesztés részét képezi a felhasználói felületek léterhozása, ennek alapelveit (használhatóság, átláthatóság, esztétikus megjelenítés) a gyerekek a játékban elvégzett tervezésen keresztül ismerik meg. A monotonitás megtörése érdekében a GUI tervezést több részre osztjuk és a szárazabb anyagrészek közé ékeljük be.

Összetett parancsok használata. (2 alkalom)

A korábban megismert parancsok mellett további utasításokkal bővítjük a gyerekek eszköztárát, valamint együtt felfedezzük az utasítások szerkezete mögött meghúzódó elveket és rendszert (parancs név, paraméter lista).

Az egyszerű elektronikai fogalmak megismerése a Minecraft Redstone-ármakörök segítségével

Logikai műveletek megismerése

Logikai műveletek és kapuk használata összetett Redstone-áramkörök létrehozásához. (2 alkalom)

Eddig megszerzett tudás ismétlése és gyakorlás

Bevezetés a 3D koordináta-geometriába

A Minecraft 3D-s világának manipulálásához (ami a játék célja) szükséges alapvető geometriai ismeretek felfedezése.

Code Builder használata

A forráskódbeli elemi utasítások Minecraft beli megfelelőjének használata, ami később segíti a tanulókat más programozási nyelvek megtanulásában, azt itt megismert analógiák mentén.

Realatív és abszolút koordináta és elemhivatkozások megértése

Változók fogalmának megismerése és változók kezelése a Minecraft világában

A játék grafikus felületének megtervezése: a pálya létrehozása kézzel.

A cél, hogy a tanulók az új anyagrész elsajátítása előtt lássák annak gyakorlati hasznát. A monotonitás megtörése érdekében a GUI tervezést több részre osztjuk és a szárazabb anyagrészek közé ékeljük be.

Ismétléses vezérlési szerkezetek megismerése

Feltételes vezérlési szerkezetek megismerése

Eddig megszerzett tudás ismétlése és gyakorlás

Ismétléses és feltételes vezérlési szerkezetek használata a pálya létrehozásához.

A korábban kézzel megtervezett grafikus felület létrehozása programkód segítségével. (2 alkalom)

A korábban megtervezett bábuk terveinek felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása

Fontos hogy a tanulók megértsék, hogy a programozás nem csak monoton gépelésből áll hanem folyamatos tesztelési és tervezési fázisokból.

A játék grafikus felületének megtervezése: a bábuk elehejezése a táblán programkód segítségével (2 alkalom)

A bábuk mozgatását végző logika megtervezése, bizonyos játékbeli szabályok figyelembevételével (2 alkalom)

A bábuk mozgatását végző logika megvaslósítása (2 alkalom)

Összefogalalás és ismételés valamint kitekintés az összetettebb technikák felé, mind a Minecraft és mind az egyéb környezetekben.

Mivel a programfejlesztés sose egy adott techológia és eszköz használatát jelenti, ezért fontos hogy a tanulók lássák, hogy milyen lehetőségek és eszközök állnak rendelkezésre akár a későbbi továbbtanulás céljából is.