általános iskola 5.-6. osztály

Analítikus gondolkodás fejlesztése. A diákok egy olyan környezet vizsgálata során ismerik meg a szoftverfejlesztéshez és más természettudományos munka elvégzéséhez szükséges elemző folyamatot. Ez a környezet a Minecraft világ. A világ elemeinek újracsoportosításán és értelmezésén keresztül készítjük elő a későbbi tanulmányaik során elsajátításra kerülő elvont fogalmak megértését. Például az objektumok, tulajdonságok és műveletek. A megszokott tevékenységek során fedezzük fel a szoftverfejlesztéshez szükséges logikus tervezés és szervezett kivitelezés folyamatát. A feladat, hogy túl éljünk és egy lakható, önfentartó és a diákok kreativitását kifejező környezetet alakítsunk ki a világon belül.

Ismerkedés a Minecraft nyújtotta lehetőségekkel.

Minecraft-ban létező elemek azonosítása és csoportosítása; elem, típus fogalom bevezetése

Minecraft-ban létező elemek tulajdonságainak azonosítása és csoportba sorolása; tulajdonság fogalom bevezetése