Python, Gráf, Programozás (4 órás)

középiskola bármelyik osztály

Gráf alapú adattárolás és programozási alapismeretek
Az szoftverfejlesztés során fontos készség az elvont adatstruktúrák megértése, tervezése és kezelése. Az egyik ilyen alapvető adatstruktúra a gráf, melyet számtalan rendszer használ információ rövid vagy hosszútávú tárolására és az entitások közötti kapcsolatok jelölésére. A szakkör során a tanulók megismerkedhetnek a gráf alapú adatreprezentáció alapjaival. Az elméleti ismeretket gyakorlati példák során szilárdítjuk meg, melyhez az ismert és ipari környezetben is gyakran használt Neo4J gráf alapú adatbázis rendszert használjuk. A rendszer látványos és könnyen érthető grafikus felületén keresztül térképezhetjük fel az adatbázisok tartalmát és szerkezetét. A szakkör célja, hogy a fiatalok a saját világukból és életükből vett problémák megoldásán keresztül ismerjék meg a fenn említett technológiákat és eszközöket.

1. foglalkozás

Mit csinál egy informatikus (szoftverfejlesztő)?

(15 perc)
A tanulók saját tapasztalatai alpján felsoroljuk és megismerjük az informatika szakterületeit.

 • folyamat tervezés
 • adatszerkezet tervezés
 • fejlesztés (kódolás)
 • tesztelés
 • hibajavítás

Mi az a gráf?

(30 perc)
Gráfelméleti alapfogalmak bevezetése.

 • gráf definíció: pontok és élek
 • kapcsolatok leírása gráfként
 • irányítás
 • él-súlyok
 • csomópont-tulajdonságok
 • él-tulajdonságok

Szünet

(10 perc)

Bevezetés a gráf adatbázisok világába

(20 perc)
Neo4J gráf adatbázis szerkezete és a Cypher lekérdező nyelv. Üres adatbázis létrehozása és feltöltése egy példa adatbázison keresztül.

 • Neo4J gráf modell
 • Cypher szintaxis
  • Példa
   MATCH (m:Movie)<-[:RATED]-(u:User) //Search for an existing graph pattern
   WHERE m.title CONTAINS "Matrix" //Filter matching paths to only those matching a predicate
   WITH m.title AS movie, COUNT(*) AS reviews //Count number of paths matched for each movie
   RETURN movie, reviews //Specify columns to be returned by the statement
   ORDER BY reviews DESC //Order by number of reviews, in descending order
   LIMIT 5; //Only return first five records
       
 • minta illesztés
 • változók
 • feltételek
 • rendezés
 • limitek
 • utasítások: paraméterek és visszatérési érték
 • összegző függvények

Gráfadatbázisok a gyakrolatban

(40 perc)
Egy filmajánló rendszer megvalósítása IMDB alapján, egy példa adatbázison keresztül.
Online angol nyelvű oktató anyag elérhető a Neo4J Sandboxban

Keressünk egy példa filmet

match (m:Movie) return m.title

Érdekes filmek lekérdezése felhasználónkként

Ki szeretti még a Crimson Tide-ot?

match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)
return *

Milyen más filmeket szeret aki szereti a Crimson Tide-ot?

match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)
with liked, user limit 5
match (user)-[:RATED]->(other:Movie)
return * limit 35

Melyik filmet nézzem ha szeretem a Crimson Tide-ot?

match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)-[:RATED]->(other:Movie)
return other.title as recommendation, collect(user.name) as usersWhoAlsoWatched, liked.title
limit 10
match (liked:Movie {title: "Crimson Tide"})<-[:RATED]-(user:User)-[:RATED]->(other:Movie)
return other.title as recommendation, count(user) as similarity, liked.title as liked
order by similarity desc limit 10

Hasonló műfajú filmek keresése

halmazelméleti alapok

Jaccard-féle hasonlóság fogalma és kiszámítása

Milyen műfajokba sorolták be az Inception-t?

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)
return liked, genre limit 20

Közös műfajok megkeresése

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
return liked.title, other.title, collect(genre.name) as intersection limit 20

Melyek az Inception műfajai

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
with liked, other, collect(genre.name) as intersection
match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
return liked.title, other.title, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection

A műfajok uniója

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
with liked, other, collect(genre.name) as intersection
match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
return liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both

Jaccard kiszámítása

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
with liked, other, collect(genre.name) as intersection
match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
with liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both
return liked, other, intersection, both, (size(intersection)*1.0)/(size(both)*1.0) as jaccard limit 10

Melyik hasonló műfajú filmet nézzem meg?

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
with liked, other, collect(genre.name) as intersection
match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
with liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both
return liked, other, intersection, both, (size(intersection)*1.0)/(size(both)*1.0) as jaccard
order by jaccard desc limit 10

2. foglalkozás

Függőségek

easy_install colorama
easy_install neo4j-driver

Mi az a szkript nyelv?

Python alapok

Példák

Eddig elkészült program

Szépen formázott kiiratás és beolvasás

Parancssorban nézzük át hogyan működnek az egyes részek.

 1. kiíratás/beolvasás
 2. string műveletek
 3. csomag behúzása, színezés

info, warning, error, question típusú üzenetek

[i] this is an info

[w] I warn you something

[!] There is some error!

[?] Can I ask a question?
[:] 

import pdb

def annotated(text, icon=''):
 return '[%s] %s' % (icon, text)

def info(text):
 print(annotated(text, icon='i'))

def warning(text):
 print(annotated(text, icon='w'))

def error(text):
 print(annotated(text, icon='!'))

def question(text):
 print(annotated(text, icon='?'))
 print(annotated('', icon=':'), end='')
 return input()

if __name__ == '__main__':
 pdb.set_trace() 

üzenetek szinezése colorama modullal


import pdb
import colorama

colorama.init()

def annotated(text, icon=''):
 return '[%s] %s' % (icon, text)

def info(text):
 print(annotated(colorama.Fore.CYAN + text + colorama.Fore.RESET, icon='i'))

def warning(text):
 print(annotated(colorama.Fore.YELLOW + text + colorama.Fore.RESET, icon='w'))

def error(text):
 print(annotated(colorama.Fore.RED + text + colorama.Fore.RESET, icon='!'))

def question(text):
 print(annotated(colorama.Fore.GREEN + text + colorama.Fore.RESET, icon='?'))
 print(annotated('', icon=':'), end='')
 return input()

if __name__ == '__main__':
 pdb.set_trace() 

Filmajánló rendszer megvalósítása

Korábbi Cypher alapú kód felhasználás

match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(genre:Genre)<-[:IN_GENRE]-(other:Movie)
with liked, other, collect(genre.name) as intersection
match (liked)-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
with liked, other, collect(likedGenre.name) as likedGenres, intersection
match (other)-[:IN_GENRE]->(otherGenre:Genre)
with liked.title as liked, other.title as other, likedGenres, intersection, collect(otherGenre.name) as otherGenres
with liked, other, likedGenres, otherGenres, intersection, likedGenres+filter(genre in otherGenres where not genre in likedGenres) as both
return liked, other, intersection, both, (size(intersection)*1.0)/(size(both)*1.0) as jaccard
order by jaccard desc limit 10

Beégetett ajánlás megvalósítása

Mellyek az Inception műfajai?


def get_liked_genre():
 query = '''
 match (liked:Movie {title: "Inception"})-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
 return likedGenre.name as name
 '''
 names = []
 for record in session.run(query):
  names.append(record['name'])
 return names

Keressük ki a filmek műfajait!


def get_movies():
 query = '''
 match (m:Movie)
 return m.title as title
 '''
 titles = []
 for record in session.run(query):
  titles.append(record['title'])
 return titles

def get_genre_of(title):
 query = '''
 match (liked:Movie {title: $title})-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
 return likedGenre.name as name
 '''
 names = []
 for record in session.run(query, parameters={'title': title}):
  names.append(record['name'])
 return names

Refactoring - egyszerűsítsük a kódot


def getAll(query, property, parameters={}):
 values = []
 for record in session.run(query, parameters=parameters):
  values.append(record[property])
 return values

def get_liked_genre():
 return get_genre_of('Inception')

def get_movies():
 query = '''
 match (m:Movie)
 return m.title as title
 '''
 return getAll(query, 'title')

def get_genre_of(title):
 query = '''
 match (liked:Movie {title: $title})-[:IN_GENRE]->(likedGenre:Genre)
 return likedGenre.name as name
 '''
 return getAll(query, 'name', parameters={'title': title})

Hasonlóság kiszámítása


def jaccard():
 likedGenres = set(get_liked_genre())
 similarMovies = []
 for title in get_movies()[:10]:
  otherGenres = set(get_genre_of(title))
  intersection = likedGenres & otherGenres
  union = likedGenres | otherGenres
  similarity = len(intersection) / len(union)
  entry = (title, similarity)
  similarMovies.append(entry)
 return similarMovies

Optimalizálás - gyorsítsuk fel a kódot


def jaccard_slow():
 likedGenres = set(get_liked_genre())
 similarMovies = []
 for title in get_movies()[:50]:
  otherGenres = set(get_genre_of(title))
  intersection = likedGenres & otherGenres
  union = likedGenres | otherGenres
  similarity = len(intersection) / len(union)
  entry = (title, similarity)
  info("similarity of %s is %f" % entry)
  similarMovies.append(entry)
 return similarMovies

def jaccard():
 similarMovies = []
 for db_entry in list(get_sets())[:50]:
  likedGenres = set(db_entry['likedGenres'])
  otherGenres = set(db_entry['otherGenres'])
  otherTitle = db_entry['other']
  intersection = likedGenres & otherGenres
  union = likedGenres | otherGenres
  similarity = len(intersection) / len(union)
  item = (otherTitle, similarity)
  info("similarity of %s is %f" % item)
  similarMovies.append(item)
 return similarMovies

Melyik filmet nézzem legközelebb?


def jaccard():
 similarMovies = []
 for db_entry in get_sets():
  likedGenres = set(db_entry['likedGenres'])
  otherGenres = set(db_entry['otherGenres'])
  otherTitle = db_entry['other']
  intersection = likedGenres & otherGenres
  union = likedGenres | otherGenres
  similarity = len(intersection) / len(union)
  item = (otherTitle, similarity)
  #info("similarity of %s is %f" % item)
  similarMovies.append(item)
 return similarMovies

def recommend():
 similarMovies = jaccard()
 similarMovies.sort(key=lambda entry: entry[1], reverse=True)
 return similarMovies[:10]

if __name__ == '__main__':
 info("The top 10 movies you should watch:")
 for i, entry in enumerate(recommend()):
  info("  %dth %s" % (i+1, entry[0]))

Paraméteres ajánlás megvalósítása